The Proust effect : the senses as doorways to lost memories

Spread the love

The senses can be powerful triggers for memories of our past, eliciting a range of both positive and negative emotions. The smell or taste of a long forgotten sweet can stimulate a rich emotional response connected to our childhood, or a piece of music transport us back to our adolescence. Sense memories can be linked to all the senses – sound, vision, and even touch can also trigger intense and emotional memories of our past.

The Proust Effect, we learn about why sense memories are special, how they work in the brain, how they can enrich our daily life, and even how they can help those suffering from problems involving memory. A sense memory can be evoked by a smell, a taste, a flavor, a touch, a sound, a melody, a color or a picture, or by some other involuntary sensory stimulus. Any of these can triggers a vivid, emotional reliving of a forgotten event in the past.

Exploring the senses in thought-provoking scientific experiments and artistic projects, this fascinating book offers new insights into memory – drawn from neuroscience, the arts, and professions such as education, elderly care, health care therapy and the culinary profession.

Duyular, geçmişimizin anıları için güçlü tetikleyiciler olabilir ve hem olumlu hem de olumsuz bir dizi duyguyu ortaya çıkarabilir. Uzun zaman önce unutulmuş bir tatlının kokusu ya da tadı, çocukluğumuzla bağlantılı zengin bir duygusal tepkiyi harekete geçirebilir ya da bir müzik parçası bizi ergenliğimize geri götürebilir. Duyu anıları tüm duyularla bağlantılı olabilir – ses, görüntü ve hatta dokunma bile geçmişimizin yoğun ve duygusal anılarını tetikleyebilir.

Proust Etkisi ile duyu anılarının neden özel olduğunu, beyinde nasıl çalıştıklarını, günlük hayatımızı nasıl zenginleştirebileceklerini ve hatta hafıza ile ilgili sorunlardan mustarip olanlara nasıl yardımcı olabileceğini öğreniyoruz. Bir duyu hafızası bir koku, bir tat, bir lezzet, bir dokunuş, bir ses, bir melodi, bir renk veya bir resim veya başka bir istemsiz duyusal uyaran tarafından uyandırılabilir. Bunlardan herhangi biri, geçmişte unutulmuş bir olayın canlı, duygusal olarak yeniden yaşanmasını tetikleyebilir.

Düşündürücü bilimsel deneyler ve sanatsal projelerde duyuları keşfeden bu büyüleyici kitap, sinirbilim, sanat ve eğitim, yaşlı bakımı, sağlık bakımı terapisi ve mutfak mesleği gibi mesleklerden alınan hafızaya yeni bakış açıları sunuyor.

Cretien van Campen bu kitabında The Proust Effect Türkçe’ye “Proustian An” olarak çevirebileceğimiz bu etki edebiyat,psikoloji ve öğrenme adına bize farklı kapılar açabilir. Kitabın Türkçesi ne yazık ki mevcut değil. Umarım yayınevleri bir gün bu kitabı çevirir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir