The Nature of Human Intelligence – İnsan Zekasının Doğası

Spread the love

The study of human intelligence features many points of consensus, but there are also many different perspectives. In this unique book Robert J. Sternberg invites the nineteen most highly cited psychological scientists in the leading textbooks on human intelligence to share their research programs and findings. Each chapter answers a standardized set of questions on the measurement, investigation, and development of intelligence – and the outcome represents a wide range of substantive and methodological emphases including psychometric, cognitive, expertise-based, developmental, neuropsychological, genetic, cultural, systems, and group-difference approaches. This is an exciting and valuable course book for upper-level students to learn from the originators of the key contemporary ideas in intelligence research about how they think about their work and about the field.

İnsan zekasının incelenmesi, birçok fikir birliği noktasına sahiptir, ancak aynı zamanda birçok farklı bakış açısı da vardır. Bu eşsiz kitapta Robert J. Sternberg, insan zekası üzerine önde gelen ders kitaplarında en çok alıntı yapılan on dokuz psikoloji bilimcisini araştırma programlarını ve bulgularını paylaşmaya davet ediyor. Her bölüm zekanın ölçülmesi, araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili standartlaştırılmış bir dizi soruyu yanıtlar – ve sonuç, psikometrik, bilişsel, uzmanlığa dayalı, gelişimsel, nöropsikolojik, genetik, kültürel, sistemler dahil olmak üzere çok çeşitli önemli ve metodolojik vurguları temsil eder ve grup farkı yaklaşımlarını inceler. Bu, üst düzey öğrencilerin, çalışmaları ve alan hakkında nasıl düşündüklerine ilişkin zeka araştırmalarındaki temel çağdaş fikirlerin yaratıcılarından öğrenmeleri için heyecan verici ve değerli bir ders kitabıdır.

Bu kitapla aynı adı taşıyan Joy Paul Guilford kitabı da vardır. Kendisini Guilford’un Zeka kuramından ve ıraksak düşünme / yakınsak düşünme tanımları ile tanıyoruz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir