Taliban Narratives : The Use and Power of Stories in the Afghanistan

Spread the love

Savaş tarihi boyunca, silahlı gruplar, saflarını birleştirmeye ve güçlü doktrinler geliştirmeye yardımcı olmak için sayısız sosyo-ekonomik şikayetten, etno-kültürel değerden, geleneklerden ve mecazlardan yararlanarak çatışmayı örgütledi, topladı ve uzattı. Savaşçı moralini ve ruhunu kırmak için karşıt çabalara direndi. Silahlı grupların, burada “anlatı” olarak adlandırılan bu kültürel cephaneliği yaratma ve sürdürmeye yönelik bilinçli ve bazen bilinçaltı çabaları, savaşta önemli bir rol oynar ve savaşçılar arasındaki moral, birlik ruhu ve onur düzeyini doğrudan etkiler. Özellikle Irak, Suriye, Burma ve Afganistan’da görülen çağdaş kırsal tabanlı isyanlar arasında, kültür ve insan gücü rezervlerinden yararlanmak için anlatıları uygulama eğilimi, büyük ölçüde yanlış anlaşıldı ve yeterince analiz edilmedi.

“Taliban Anlatıları: Afganistan’da Hikâyelerin Kullanımı ve Gücü” olarak çevirebileceğimiz kitabın bildiğim kadarı ile henüz Türkçe çevirisi yok. Kitap bu uzayan savaşı bir anlatı üzerinden okumaya çalışıyor ve ilgili kesimlerin kesinlikle göz atması gereken bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor.

Kitabın içeriği bakmak isteyenler için :

 1. Giriş
 2. Taliban ve Diğer Afgan İsyancı Hikayelerine Genel Bir Bakış
  ve Usta Anlatılarının Bir Değerlendirmesi
 3. Afgan Anlatılarının ve Hikayelerinin Hedef Kitleleri
 4. Taliban ve Afgan İsyancı Dergileri, Genelgeler,
  ve Bültenler
 5. Taliban’ın Şabnâme Kullanımı (Gece Mektupları)
 6. Taliban’ın İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Videosu,
  Radyo İstasyonları ve Grafiti
 7. Afganlar ve Taliban’ın Şiir ve Tarana Kullanımı
 8. Layeha, Taliban Davranış Kuralları
 9. Hizb-i İslami Gulbuddin (HIG) Propaganda Faaliyetleri
 10. ABD’nin Afgan Bilgilendirme ve PSYOP Kampanyası
  ve Taliban’ın 217 Harekatı ile Bir Karşılaştırma
 11. Sonuçlar

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir