How to Choose a Thesis Topic ?

Spread the love

The posting below looks at an interesting program that helps match student research interests with topics that are meaningful to society in one way or another.

It is by David Janků of the Effective Thesis Project http://effectivethesis.com (see end of posting for more details).

Its Turkish translation was made by Ünal Arslan.

How to Choose a Thesis Topic

Finding a good thesis topic is hard. I first experienced this problem myself in the final year of my bachelor studies. I was ready to work hard on my final thesis, devote hundreds of hours and exceptional effort to it as these bigger projects always motivated me. Also, it was something tangible to finish my studies with and I wanted to finish with a “great parade”. However, I was still unsure about what exactly it was that I was going to devote so much time and effort to. I was in turmoil with almost no advice at hand and most of my classmates felt the same. In the end, they ended up taking some easily accessible topic they hadn’t thought about very much. I was lucky enough to roughly know which area I was interested in but had no idea what specific questions to ask. When I heard that one of the teachers specializing in that area offered ready-made topics I didn’t wait a second, made an appointment with him an agreed to work on the first topic he proposed. I didn’t know anything about it, but I was ready to learn more and the feeling of not having to search for a topic for next several weeks was invaluable.

That was when I understood that choosing a topic is really hard. However, it’s the most important part of the research process. When I reflected back, it was hard to believe how little attention all of us gave to such an important part of the writing process where we would invest hundreds of hours and huge effort over the next many months. When I finished my bachelor studies, I decided I wanted to try and chance things. I found that people from what was called “the effective altruism community” did long research into which world problems are most pressing and that many of these problems lacked research attention. “When there is a lack of research on the one hand and thousands of students desperately looking for a topic on the other, why not help them all?” flashed through my mind. That was when I first came upon the idea of setting up effectivethesis.com.

Effective Thesis is a project that offers students topics for their final theses and dissertations that are meaningful and have a high potential to significantly improve the world. We have decided to offer help in this regard in two ways: (1) putting up a list of topics in need of research in which students can surf and match themselves with a topic they feel is a good fit and (2) providing individual coaching for those students who couldn’t find a fit with any topic on our list. Below, I describe both of these services in more detail.

be continuation of

source : https://tomprof.stanford.edu/posting/1665

Araştırma Konusu Nasıl Belirlenir ?

Aşağıdaki yazı, öğrenci araştırma alanlarını bir şekilde toplum için daha anlamlı olan konularla eşleştirmeye yardımcı olan ilginç bir programa anlatmaktadır.

Bu yazı Effective Thesis Projesi’nden David Janků tarafından yazılmıştır. İlgili yazının Türkçe çevirisi Ünal Arslan tarafından yapılmıştır.

Faydalı olması dileği ile..

Tez Konusu Nasıl Seçilir

İyi bir tez konusu bulmak zordur. Bu sorunu ilk olarak lisans eğitimimin son yılında bizzat yaşadım. Beni daha büyük projeler her zaman motive ettiği için final tezim üzerinde çok çalışmaya, yüzlerce saat ve olağanüstü çaba harcamaya hazırdım. Ayrıca, çalışmalarımı bitirmek somut bir şeydi ve “harika bir geçit töreni” ile bitirmek istedim. Ancak, bu kadar çok zaman ve çaba harcayacağım şeyin tam olarak ne olduğu konusunda hâlâ emin değildim. Neredeyse hiçbir tavsiye alamadığım bir kargaşa içindeydim ve sınıf arkadaşlarımın çoğu da aynı şeyleri hissediyordu. Sonunda, onlar üzerinde fazla düşünmeleri gerekmeyen bazı kolay erişilebilir konuları seçtiler. Hangi alanla ilgilendiğimi genel olarak bilecek kadar şanslıydım ama hangi soruları soracağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bu alanda uzmanlaşmış öğretmenlerden birinin hazır konular sunduğunu duyduğumda bir saniye beklemedim, onunla randevu alarak önerdiği ilk konu üzerinde çalışmayı kabul ettim. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyordum, ama daha fazlasını öğrenmeye hazırdım ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca bir konu aramak zorunda olmama hissi paha biçilemezdi. O zaman bir konu seçmenin gerçekten zor olduğunu anladım. Ancak bu araştırma sürecinin en önemli parçasıdır. Geri dönüp düşündüğümde, yazma sürecinin böylesine önemli bir bölümüne hepimizin ne kadar az ilgi gösterdiğine inanmak zordu, önümüzdeki aylarda yüzlerce saat ve büyük çaba harcayacağız. Lisans eğitimimi bitirdiğimde, bir şeyler denemek ve şansa bırakmak istediğime karar verdim. ” the effective altruism community ” olarak adlandırılan topluluktan insanların hangi dünya sorunlarının en acil olduğu konusunda uzun araştırmalar yaptığını ve bu sorunların çoğunun araştırma ilgisinden yoksun olduğunu buldum. “Bir yandan araştırma eksikliği varken diğer yandan çaresizce bir konu arayan binlerce öğrenci varken, neden hepsine yardım etmiyorsunuz?” aklımdan geçti. O zaman, effectthesis.com’u kurma fikrine ilk kez rastladım. Etkili Tez, öğrencilere final tezleri ve tezleri için anlamlı ve dünyayı önemli ölçüde iyileştirme potansiyeli yüksek konular sunan bir projedir. Bu konuda iki şekilde yardım sunmaya karar verdik: (1) öğrencilerin araştırma yapabilecekleri ve kendilerini uygun olduğunu düşündükleri bir konuyla eşleştirebilecekleri araştırmaya ihtiyaç duyan konuların bir listesini hazırlamak ve (2) listemizdeki herhangi bir konuya uygun destek bulamayan öğrenciler için bireysel koçluk sağlamak. Aşağıda, bu hizmetlerin ikisini de daha ayrıntılı olarak anlatıyorum.

Konuların listesi

Projemize, araştırma konusu olmayan önemli konuların bir listesini çıkararak başladık. Bunun gibi bir liste olmadığı için, dünyanın en acil sorunlarından bazıları üzerinde çalışan kuruluşlara, çalışmalarında önemli ilerleme kaydetmek için neleri bilmeleri gerektiğini sormaya karar verdik. Yanıtlarını sadece konunun açıklamasını değil, aynı zamanda konunun neden önemli olduğunun gerekçesini ve konuyla ilgilenenlere bir avantaj sağlamak için ilgili literatüre bir bağlantı içeren konu profillerine dönüştürdük. Ayrıca, öğrencinin çalışmasının yüksek pratik faydasını sağlamak için konularından birini seçen öğrencilere danışmanlık sağlamak için bu kuruluşlarla birlikte düzenlemeler yaptık. Kuruluşlar, istişareler yoluyla, öğrencilerin araştırmalarında doğru soruyu yanıtlayıp cevaplamadıklarını kontrol edebilir ve ayrıca araştırmayı geliştirmek ve daha alakalı hale getirmek için bazı yararlı teorik ve pratik ipuçları sağlayabilir. Daha iyi yönlendirme için öğrencilerin konuları çalışma disiplinlerine ve en acil küresel sorunlardan kaynaklanan ilgi alanlarına göre filtrelemelerine olanak tanıyan filtre işlevlerini ekledik. Liste şu anda 21 çalışma disiplininde 200’den fazla konu içeriyor ve büyümeye devam ediyor.

Önemli konuların bir listesini oluşturmak iyi bir başlangıçtı, ancak ele alınması gereken ek sorunlar vardı. İlk olarak, bir konunun uygunluğunun, tezlerinin en yüksek sosyal etkisini optimize eden, genel kariyer beklentilerini geliştiren veya bir araştırma kariyerine hazırlanan öğrenciler için farklılık gösterebileceğini bulduk. Listemizdeki konular, öğrencilerin en acil küresel sorunların bazılarının çözümüne katkıda bulunmalarına ve bu nedenle yüksek sosyal etkiye sahip olmalarına yardımcı olurken, her zaman bir iş bulmalarına veya bir araştırma kariyerine hazırlanmalarına yardımcı olmayabilir. Bu nedenle, öğrencilere bu üç durumda tavsiyelerde bulunmak için üç eğitici makale yazdık.

Ayrıca, önerdiğimiz bazı konuların çok geniş olduğunu ve daraltılması gerektiğini, bazı öğrencilerin sevdikleri bir konu için fakültelerinde danışman bulamadıklarını ve bazı öğrencilerin becerileriyle ve uzun vadeli kariyer planlarıyla seçtikleri konuya uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için mücadele ettiklerini söyledi. Bu nedenle, bu sorunları çözmek için başka bir hizmet oluşturduk.

Tez Konusu Koçluğu

Yukarıda belirtilen konuları hesaba katmak için, bireysel koçluk sağlayarak daha bireysel bir yol izlemeye karar verdik. Koçluk sürecinde, bir koç, uzun vadeli kariyer hedefleri, süpervizör mevcudiyeti, öğrencilerin ilgi alanları, becerileri, deneyimi ve kurs gereksinimleri gibi faktörleri dikkate alır ve öğrencinin koşullarına göre özel olarak hazırlanmış birkaç konu arasından seçim yapar. Çevrimiçi bir görüşmede, öğrenci ve koç daha sonra koçların önerilerini tartışır ve konunun son şeklini tasarlar. Öğrenciler önerilen konulardan herhangi birini tercih etmezlerse, beklentilerini netleştirebilirler ve koç, açıklamalarına göre yeni bir dizi konu önermeye çalışacaktır. Koç, öğrencilere tez yazma konusunda yardımcı olmayacaktır, ancak öğrenciler önerilen konulardan biri üzerinde çalışmaya karar verirlerse, onları aynı problem üzerinde çalışan harici araştırmacılar veya kuruluşlarla ilişkilendirmeye çalışacağız. Etkili Tez, araştırmayı aynı zamanda araştırma ilgisinden yoksun olan dünyayı önemli ölçüde iyileştirmek için çok önemli görülen alanlara yönlendirmeyi amaçlayan bir hayırsever projedir. Öğrencilere hiçbir maliyeti yoktur. Tek beklenti, öğrencilerin olabildiğince kaliteli araştırma yapmaları ve Etkili Tez Projesi’nin buna yardımcı olmak için kapasitesi dahilinde her şeyi yapacağıdır! İletişime geçin ve tezinizi anlamlı hale getirin!

Effective Thesis Projesi Hakkında

Effective Thesis projesi, araştırmaları dünyayı büyük ölçüde iyileştirme potansiyeline sahip alanlara odaklamayı amaçlamaktadır. Üniversitelerdeki pek çok yetenekli ve yetenekli insan, çalışmaları sırasında en az bir kez büyük bir final tezi (lisans, diploma, doktora) yazmaları gereken bir durumda bulurlar. Birçoğu, bir konu seçmeyi zor buluyor ve sonunda neredeyse hiç başvuru olmaksızın, sadece diplomalarını almak için bir araç olarak hizmet eden bir makaleye çok zaman ve çaba harcıyorlar. Ancak teze bu kadar çok enerji harcandığında, neden size diploma almanın yanı sıra başkasına fayda sağlayacak ve yardım edecek bir konu seçmeyesiniz? Koçlarımız, en acil küresel meseleler ve bunlar üzerinde çalışan kişiler hakkında geniş ve derin bir genel bakışa sahiptir, böylece öğrencilere uzmanlıklarına ve durumlarına göre uyarlanmış konular sunabilirler. Öğrenciler konularımızdan birini seçtiklerinde, öğrencilerin çalışmalarında mümkün olan en yüksek kaliteyi ve faydayı sağlamak için onları hem akademi içindeki insanlarla hem de aynı konu üzerinde çalışma pratiği yapmaya çalışacağız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir